Klimatyzacja Serwis

Klimatyzacja Serwis

Warunkiem długiej żywotności każdego klimatyzatora, jest jego regularne serwisowanie. Większość producentów zaleca serwisowanie klimatyzatora 2 razy do roku – najlepiej jest to zrobić przed i po każdym sezonie.

Regularny serwis klimatyzacji, ma również wpływ na Twoje zdrowie. W każdej jednostce zewnętrznej znajduje się tzw. parownik, który to chłodzi nawiewane powietrze. Na parowniku skrapla się kondensat (parownik jest bardzo zawilgocony), co sprawia, że kolonizują się na nim grzyby, roztocza i bakterie.

Serwis klimatyzacji obejmuje następujące czynności:

 • sprawdzenie szczelności układu
 • sprawdzenie parametrów pracy układu
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • czyszczenie układu
 • dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej
 • wykonanie innych czynności (w razie potrzeby)

Karta urządzenia oraz kontrola szczelności urządzeń.

Obowiązujące przepisy prawa narzucają na właścicieli urządzeń (operatorów) obowiązek zakładania tzw. Karty Urządzeń. Obowiązek dotyczy urządzeń, które zawierają 3 kg lub więcej czynnika chłodniczego lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2. Kartę urządzenia zakłada operator (lub upoważniony serwisant) w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej – www.chp.pl.

W urządzeniach opisanych powyżej należy przeprowadzać kontrolę szczelności całości układu z następującą częstotliwością:

ekwiwalent CO2 [tona]

częstotliwość kontroli

5 – 50

co 12 miesięcy

50-500

co 6 miesięcy

> 500

co 3 miesiące

Systematycznym kontrolom poddaje się następujące elementy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła:

 • złącza spajane
 • zawory wraz z trzpieniami
 • uszczelki
 • elementy systemu narażone na wibracje
 • połączenia, w szczególności z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.

Zaufali Nam:

Green Comfort
Trątnowice 6A
32-090 Słomniki
NIP: 7343256263
FGAZ-P/12/0599/20
Bezpłatna konsultacja